CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

Aforyzmy (6)

O działaniu. Sentencje. Myśli. Aforyzmy 11,43 zł 12,00 zł
O pobudkach postępowania. Sentencje. Myśli. Aforyzmy 8,57 zł 9,00 zł
O postawach. Sentencje. Myśli. Aforyzmy 11,43 zł 12,00 zł
O władzy. Sentencje. Myśli. Aforyzmy 11,43 zł 12,00 zł
O wychowaniu. Sentencje. Myśli. Aforyzmy 7,62 zł 8,00 zł
O historii. Sentencje. Myśli. Aforyzmy 11,43 zł 12,00 zł

Antropologia (14)

Józef Obrębski, Polesie 47,62 zł 50,00 zł
Anna Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa 31,43 zł 33,00 zł
Katia Michajłowa, Dziad wędrowny w kulturze ludowej Słowian 41,90 zł 44,00 zł
Robert Deliège, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie 34,29 zł 36,00 zł
Magdalena Krysińska-Kałużna, Yamashta czyli Ten Który Prawie Umarł 22,86 zł 24,00 zł
Jeanne Favret-Saada, Śmiercionośne słowa, zabójcze uroki 33,33 zł 35,00 zł
Colloquia Anthropologica II /Kolokwia antropologiczne II. Problemy współczesnej antropologii społecznej 20,00 zł 21,00 zł
Andrzej Perzanowski, DAREMNOŚĆ I NADZIEJA. Psychiatryczna opieka rodzinna w perspektywie antropologicznej 28,57 zł 30,00 zł
Łukasz Smyrski, Między władzą spojrzenia a praktyką. Antropologia krajobrazu 26,67 zł 28,00 zł
Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies , t.1, Książka dla dzieci , t.2 28,57 zł 30,00 zł
Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży. Wybór tekstów 28,57 zł 30,00 zł
Marta Rakoczy, Polityki pisma. Szkice plenerowe z pajdocentrycznej nowoczesności 27,62 zł 29,00 zł
Anna Witeska-Młynarczyk, Dziecięce doświadczenia ADHD. t.1-2. Etnografia spornej jednostki diagnostycznej 28,57 zł 30,00 zł
Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia. t.1. Książka dla dzieci, t.2 30,48 zł 32,00 zł

Architektura (1)

(ENS) Maciej Nowakowski, Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010) 57,14 zł 60,00 zł

Biografie (2)

Melancholia i poznanie. Autobiografie Elizy Orzeszkowej 71,43 zł 75,00 zł
Rękopis znaleziony w Paryżu. Wspomnienia Stanisława Morawskiego o Marii Szymanowskiej 63,81 zł 67,00 zł

Ekonomia (5)

(ENS) Peter Berger, Rewolucja kapitalistyczna. Pięćdziesiąt tez o dobrobycie, równości i wolności, seria TERMINUS, t. 5, br. 13,33 zł 14,00 zł
Baltic Europe in the Perspective of Global Change. In Memoriam of Jean Christophe Öberg 14,29 zł 15,00 zł
Józef Pajestka, Global Change and Polish Problems 7,62 zł 8,00 zł
Józef Pajestka, Rzecz o świecie i polskich sprawach 7,62 zł 8,00 zł
Franciszek Stefczyk, Oszczędność, praca, solidarność. Wybór pism 23,81 zł 25,00 zł

Filozofia (89)

Jenny Teichman, Etyka społeczna. Podręcznik dla studentów 17,14 zł 18,00 zł
(ENS) Odo Marquard, Aesthetica i anaesthetica. Rozważania filozoficzne, seria TERMINUS, t. 46 34,29 zł 36,00 zł
(ENS) Wojciech Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie 1. Społeczeństwo zakłamane, seria TERMINUS, t. 43 40,00 zł 42,00 zł
(ENS) Wojciech Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie 2. Kłamstwo jako metoda, seria TERMINUS, t. 44 45,71 zł 48,00 zł
(ENS) Eduard Picker, Godność człowieka a życie ludzkie, seria TERMINUS, t. 45, br. 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Robert Spaemann, Granice. O etycznym wymiarze działania, seria TERMINUS, t. 40, br. 35,24 zł 37,00 zł
(ENS) Hans Michael Baumgartner, Rozum skończony. Ku rozumieniu filozofii przez siebie samą, seria TERMINUS, t. 7, br. 14,29 zł 15,00 zł
(ENS) Andrzej Maciej Kaniowski, Supererogacja. Zagubiony wymiar etyki, seria TERMINUS, t. 16, br. 15,24 zł 16,00 zł
(ENS) Franz von Kutschera, Wielkie pytania, seria TERMINUS, t. 42, br. 34,29 zł 36,00 zł
(ENS) Franz von Kutschera, Wielkie pytania, seria TERMINUS, t. 42 46,00 zł 46,00 zł
(ENS) Hermann Morchen, Władza i panowanie u Heideggera i Adorna , seria TERMINUS, t. 18, br. 15,24 zł 16,00 zł
(ENS) Ernst Tugendhat, Wykłady o etyce, seria TERMINUS, t. 36, br. 38,10 zł 40,00 zł
(ENS) Hans Lenk , Filozofia pragmatycznego interpretacjonizmu. Filozofia pomiędzy nauką a praktyką, seria TERMINUS, t. 4, br. 8,57 zł 9,00 zł
(ENS) Wolf Lepenies, Niebezpieczne powinowactwa z wyboru. Eseje na temat historii nauki, seria TERMINUS, t. 10, br. 8,57 zł 9,00 zł
(ENS) Joachim Wehler, Zarys racjonalnego obrazu świata, seria TERMINUS, t. 13, br. 11,43 zł 12,00 zł
(ENS) Marek J. Siemek, Hegel i filozofia, seria TERMINUS, t. 15, br. 11,43 zł 12,00 zł
(ENS) Ernst Tugendhat, Bycie. Prawda. Rozprawy filozoficzne, seria TERMINUS, t. 17, br. 15,24 zł 16,00 zł
(ENS) Dieter Birnbacher, Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, seria TERMINUS, t. 19, br. 20,00 zł 21,00 zł
(ENS) Jerzy Kmita, Wymykanie się uniwersaliom, seria TERMINUS, t. 20, br. 18,10 zł 19,00 zł
(ENS) Dieter Birnbacher, Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, seria TERMINUS, t. 19 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Hermann Morchen, Władza i panowanie u Heideggera i Adorna, seria TERMINUS, t. 18 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Jerzy Kmita, Wymykanie się uniwersaliom, seria TERMINUS, t. 20 25,71 zł 27,00 zł
(ENS) Herbert Schnädelbach, Rozum i historia, seria TERMINUS, t. 24, br. 20,95 zł 22,00 zł
(ENS) Herbert Schnädelbach, Rozum i historia, seria TERMINUS, t. 24 28,57 zł 30,00 zł
(ENS) Herbert Schnädelbach, Próba rehabilitacji "animal rationale", seria TERMINUS, t. 25, br. 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Herbert Schnädelbach, Próba rehabilitacji "animal rationale", seria TERMINUS, t. 25 34,29 zł 36,00 zł
(ENS) Ryszard Panasiuk, Przyroda. Człowiek. Polityka, seria TERMINUS, t. 26, br. 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Ryszard Panasiuk, Przyroda. Człowiek. Polityka, seria TERMINUS, t. 26 34,29 zł 36,00 zł
(ENS) Marek J. Siemek, Wolność, rozum, intersubiektywność, seria TERMINUS, t. 27, br. 29,52 zł 31,00 zł
(ENS) Gernot Böhme, Filozofia i estetyka przyrody, seria TERMINUS, t. 28, br. 20,00 zł 21,00 zł
(ENS) Gernot Böhme, Filozofia i estetyka przyrody, seria TERMINUS, t. 28 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Bernhard Waldenfels , Topografia obcego: Studia z fenomenologii obcego, seria TERMINUS, t. 29 37,14 zł 39,00 zł
(ENS) Manfred Frank, Świadomość siebie i poznanie siebie, seria TERMINUS, t. 30, br. 29,52 zł 31,00 zł
(ENS) Manfred Sommer, Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia, seria TERMINUS, t. 32, br. 34,29 zł 36,00 zł
(ENS) Jürgen Habermas, Od wrażenia zmysłowego do symbolicznego wyrazu, seria TERMINUS, t. 33, br. 18,10 zł 19,00 zł
(ENS) Josef Mitterer, Ucieczka z dowolności, seria TERMINUS, t. 34, br. 15,24 zł 16,00 zł
(ENS) Josef Simon, Filozofia znaku, seria TERMINUS, t. 35, br. 33,33 zł 35,00 zł
(ENS) Rudigeg Bubner, Doświadczenie estetyczne, seria TERMINUS, t. 38, br. 26,67 zł 28,00 zł
Całe życie w opozycji. Rozmowy z Marią Szyszkowską 8,57 zł 9,00 zł
(ENS) Dieter Flader, Psychoanaliza z perspektywy działania i języka. Propozycje rewizji modeli teoretycznych Freuda z perspektywy teorii działania i ich nowe opracowania 29,52 zł 31,00 zł
Henryk Leszczyna, Hermeneutyka prawnicza. Rozumienie i interpretacja tekstu prawnego 8,57 zł 9,00 zł
(ENS) Rudiger Bubner, Doświadczenie estetyczne, seria TERMINUS, t. 38 34,29 zł 36,00 zł
(ENS) Robert Spaemann, Granice. O etycznym wymiarze działania, seria TERMINUS, t. 40 42,86 zł 45,00 zł
(ENS) Karl Heinz Bohrer, Nagłość. Chwila estetycznego pozoru, seria TERMINUS, t. 41, br. 30,48 zł 32,00 zł
(ENS) Wojciech Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie - 1. Społeczeństwo zakłamane, seria TERMINUS, t. 43, br. 33,33 zł 35,00 zł
(ENS) Wojciech Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie - 2. Kłamstwo jako metoda, seria TERMINUS, t. 44, br. 38,10 zł 40,00 zł
(ENS) Eduard Picker, Godność człowieka a życie ludzkie, seria TERMINUS, t. 45 34,29 zł 36,00 zł
(ENS) Odo Marquard, Aesthetica i anaesthetica. Rozważania filozoficzne, seria TERMINUS, t. 46, br. 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Manfred Frank, Świadomość siebie i poznanie siebie, seria TERMINUS, t.30 37,14 zł 39,00 zł
(ENS) Jürgen Habermas, Od wrażenia zmysłowego do symbolicznego wyrazu, seria TERMINUS, t. 33 25,71 zł 27,00 zł
(ENS) Josef Mitterer, Ucieczka z dowolności, seria TERMINUS, t. 34 22,86 zł 24,00 zł
(ENS) Marek J. Siemek, Wolność, rozum, intersubiektywność, seria TERMINUS, t. 27 37,14 zł 39,00 zł
(ENS) Josef Simon, Filozofia znaku, seria TERMINUS, t. 35 40,95 zł 43,00 zł
(ENS) Manfred Sommer, Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia, seria TERMINUS, t. 32 40,95 zł 43,00 zł
(ENS) Ernst Tugendhat, Wykłady o etyce, seria TERMINUS, t. 36 45,71 zł 48,00 zł
(ENS) Karl Heinz Bohrer, Absolutna teraźniejszość. Semantyka czasu teraźniejszego, seria TERMINUS, t. 31, br. 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Lambert Wiesing, Widzialność obrazu. Historia i perspektywy estetyki formalnej, seria TERMINUS, t. 47, br. 40,00 zł 42,00 zł
(ENS) Helmuth Plessner, Granice wspólnoty. Krytyka radykalizmu społecznego, seria TERMINUS, t. 48 31,43 zł 33,00 zł
(ENS) Lambert Wiesing, Widzialność obrazu. Historia i perspektywy estetyki formalnej, seria TERMINUS, t. 47 46,67 zł 49,00 zł
(ENS) Wilhelm G. Jacobs, Czytanie Schellinga 20,95 zł 22,00 zł
(ENS) Ralf Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie 28,57 zł 30,00 zł
(ENS) Bernhard Waldenfels, Podstawowe motywy fenomenologii obcego, seria TERMINUS, t. 51 25,71 zł 27,00 zł
(ENS) Bernhard Waldenfels, Podstawowe motywy fenomenologii obcego, seria TERMINUS, t. 51, br. 19,05 zł 20,00 zł
(ENS) Karl Heinz Bohrer, Absolutna teraźniejszość. Semantyka czasu teraźniejszego, seria TERMINUS, t. 31 34,29 zł 36,00 zł
(ENS) Robert Spaemann i Reinhard Löw, Cele naturalne. Dzieje i ponowne odkrycie myślenia teleologicznego, seria TERMINUS, t. 49, br. 40,00 zł 42,00 zł
(ENS) Helmuth Plessner, Granice wspólnoty. Krytyka radykalizmu społecznego, seria TERMINUS, t. 48, br. 25,71 zł 27,00 zł
(ENS) Eva Illouz, Uczucia w dobie kapitalizmu, seria TERMINUS, t. 53 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Andrzej Przyłębski, Etyka w świetle hermeneutyki, seria TERMINUS, t. 54 20,95 zł 22,00 zł
(ENS) Galin Tihanov, Pan i niewolnik. Lukács, Bachtin i idee ich czasów 45,71 zł 48,00 zł
(ENS) Natalie Depraz, Zrozumieć fenomenologię. Praktyka konkretu 38,10 zł 40,00 zł
(ENS) Robert Spaemann, Rousseau - człowiek czy obywatel. Dylemat nowożytności 22,86 zł 24,00 zł
(ENS) Andrzej Półtawski, Po co filozofować? Ingarden — Wojtyła — Skąd i dokąd?, seria TERMINUS, t. 55 40,95 zł 43,00 zł
(ENS) Albert Zimmermann, Czytanie Tomasza 41,90 zł 44,00 zł
(ENS) Karol Wojtyła, Filozof i papież. Wybór tekstów, seria TERMINUS, t. 50 42,86 zł 45,00 zł
(ENS) Reinhart Koselleck, Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego, seria TERMINUS, t. 52 57,14 zł 60,00 zł
(ENS) Robert Spaemann, Kroki poza siebie. Przemówienia i eseje I 49,52 zł 52,00 zł
(ENS) Bernd Witte, Żydowska tradycja i literacka nowoczesność. Heine, Buber, Kafka, Benjamin, seria TERMINUS, t. 56 45,71 zł 48,00 zł
(ENS) Boris Groys, Wprowadzenie do anty-filozofii, seria TERMINUS, t. 57 42,86 zł 45,00 zł
(ENS) Hans Blumenberg, Praca nad mitem 70,48 zł 74,00 zł
Claude Jaeglé, Portret oratorski Gilles’a Deleuze’a o kocim spojrzeniu 11,43 zł 12,00 zł
(ENS) Ralf Konersmann, Krytyka kultury, seria TERMINUS, t. 58 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Wojciech Chudy, Refleksje Heglowskie na początek trzeciego tysiąclecia, seria TERMINUS, t. 59 27,62 zł 29,00 zł
(ENS) Lambert Wiesing, Sztuczna obecność. Studia z filozofii obrazu 35,24 zł 37,00 zł
(ENS) Michela Marzano, Oblicza lęku 28,57 zł 30,00 zł
(ENS) Reinhart Koselleck, Warstwy czasu. Studia z metahistorii 48,57 zł 51,00 zł
(ENS) Gérard Raulet, Filozofia niemiecka po 1945 49,52 zł 52,00 zł
(ENS) Karol Sauerland, 30 srebrników. Donos w dziejach nowych i dawnych 46,67 zł 49,00 zł
(ENS) Alexandre Dupeyrix, Zrozumieć Habermasa 40,00 zł 42,00 zł
Hans-Jörg Rheinberger, Epistemologia historyczna 32,38 zł 34,00 zł

Fizyka (1)

Carlo Rovelli, Siedem krótkich lekcji fizyki 18,10 zł 19,00 zł

Historia (44)

Michel Pastoureau, Diabelska materia. Historia pasków i tkanin w paski 15,24 zł 16,00 zł
Georges Dumézil, Bogowie Germanów. Szkice o kształtowaniu się religii skandynawskiej 14,29 zł 15,00 zł
Philippe Ariès, Rozważania o historii śmierci 18,10 zł 19,00 zł
Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji 37,14 zł 39,00 zł
Michel Pastoureau, Średniowieczna gra symboli 23,81 zł 25,00 zł
Jean-Claude Schmitt, Gest w średniowiecznej Europie 33,33 zł 35,00 zł
Mona Ozouf, Święto rewolucyjne 1789-1799 25,71 zł 27,00 zł
Edward Kajdański, Długi cień wielkiego muru. Jak Polacy odkrywali Chiny 27,62 zł 29,00 zł
Piotr Madajczyk, Niemcy polscy 1944-1989 20,95 zł 22,00 zł
(ENS) Hermann Glaser, Kultura RFN Zarys historii 1945-1989 63,81 zł 67,00 zł
Sławomir Godek, Elementy prawa rzymskiego w III Statucie litewskim (1588) 12,38 zł 13,00 zł
Roald Brownrigg, Wszystkie postacie Nowego Testamentu 31,43 zł 33,00 zł
Anna Maria Drexlerowa, Wystawy wytwórczości Królestwa Polskiego 27,62 zł 29,00 zł
Władysław L. Jaworski, Diariusz 1914-1918 14,29 zł 15,00 zł
Życie i zagłada Żydów polskich 1939-1945. Relacje świadków 47,62 zł 50,00 zł
Andrzej Marcinkiewicz, Słownik niemieckich nazw miejscowości Drugiej Rzeczypospolitej pod kontrolą III Rzeszy (1939-1945) 33,33 zł 35,00 zł
Osiemdziesiąt lat "Żmichowskiej". Jubileusz XV Liceum Ogólnokształcącego imienia Narcyzy Żmichowskiej 16,19 zł 17,00 zł
(ENS) Chone Shmeruk, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej. Studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji, br. 15,24 zł 16,00 zł
Jechiel Jeszaja Trunk, Moje życie wpisane w historię Żydów w Polsce 8,57 zł 9,00 zł
Igor Wołgin, Na skraju otchłani. Dostojewski a dwór carski 37,14 zł 39,00 zł
(ENS) Chone Shmeruk, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej. Studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji 24,76 zł 26,00 zł
Dariusz Stola, Nadzieja i zagłada. Ignacy Schwarzbart – żydowski przedstawiciel w Radzie Narodowej RP (1940-1945) 8,57 zł 9,00 zł
Piotr Horbatowski, W szponach polityki. Polskie życie teatralne w Kijowie 1919-1938 15,24 zł 16,00 zł
Marc Bloch, Dziwna klęska 22,86 zł 24,00 zł
(ENS) Sigrid Damm, Christiana i Goethe. Studium 47,62 zł 50,00 zł
Benedetta Craveri, Złoty wiek konwersacji 37,14 zł 39,00 zł
(ENS) Robert Muchembled, Dzieje diabła od XII do XX wieku 47,62 zł 50,00 zł
Maria Bogucka, Ludzie z Kresów 18,10 zł 19,00 zł
Tożsamość miejsca i ludzi. Gdańszczanie i ich miasto w perspektywie historyczno-socjologicznej 20,95 zł 22,00 zł
Agnieszka Kołodziej-Durnaś, Alice Salomon – szkic o życiu i dziełach (z wyborem pism) 17,14 zł 18,00 zł
Joachim Bouflet, Historia cudów. Od średniowiecza do dziś 31,43 zł 33,00 zł
Shmuel N. Eisenstadt, Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji 46,67 zł 49,00 zł
Jacques Le Goff, Niezwykli bohaterowie i cudowne budowle średniowiecza 22,86 zł 24,00 zł
Johann Chapoutot, Wiek dyktatur. Faszyzm i reżimy autorytarne w Europie Zachodniej (1919–1945) 27,62 zł 29,00 zł
Jean-Claude Bologne, Historia uwodzenia. Od Antyku do dziś 34,29 zł 36,00 zł
Marian Golka, Cywilizacja współczesna i globalne problemy 26,67 zł 28,00 zł
Michel Pastoureau, Niebieski. Historia koloru 26,67 zł 28,00 zł
Maria Bogucka, Kategorie i funkcje społeczne kultury w perspektywie historycznej 18,10 zł 19,00 zł
Andrzej Kojder, Pożegnania 14,29 zł 15,00 zł
Barbara Matus, Człowiek niezłomny. Władysław Kojder (1902–1945) 20,00 zł 21,00 zł
Maria Bogucka, Mizoginia 23,81 zł 25,00 zł
Marek Kamiński, Ernest Szum, Janosik Podlaski. Józefa Koryckiego prywatna wojna z komunizmem 30,48 zł 32,00 zł
Jean-Noël Jeanneney, Clemenceau. Wizjoner znad Sekwany 33,33 zł 35,00 zł
Maria Orsetti, Kooperatyzm, anarchizm, feminizm 30,48 zł 32,00 zł

Historia literatury (2)

Andrzej Kopacki, Literatura samonegacji. Postawy narracyjne w prozie niemieckojęzycznej przełomu XX i XXI wieku 27,62 zł 29,00 zł
Maryla Hopfinger, Literatura i media. Po 1989 roku 24,76 zł 26,00 zł

Językoznawstwo (1)

Kaja Gostkowska, Język - kultura - technologia. Rozwój polskiej i francuskiej terminologii biomedycznej 24,76 zł 26,00 zł

Kooperatyzm (2)

Franciszek Stefczyk, Oszczędność, praca, solidarność. Wybór pism 23,81 zł 25,00 zł
Spółdzielczość jako organizacja gospodarcza w II RP. Wybór pism 26,67 zł 28,00 zł

Kulturoznawstwo (6)

(ENS) Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa 37,14 zł 39,00 zł
(ENS) Bruno Ollivier, Nauki o komunikacji. Teoria i praktyka 45,71 zł 48,00 zł
Karina Banaszkiewicz, Audiowizualność i mimetyki przestrzeni. Media – Narracja – Człowiek 25,71 zł 27,00 zł
(ENS) Patrick Savidan, Wielokulturowość 22,86 zł 24,00 zł
(ENS) Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze 49,52 zł 52,00 zł
(ENS) Piotr Zawojski, Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów 39,05 zł 41,00 zł

Literatura piękna (2)

Tahar Ben Jelloun, Śpiąca królewna z Tysiąca i jednej nocy i inne baśnie dla dorosłych 21,90 zł 23,00 zł
Christophe Boltanski, W ukryciu 26,67 zł 28,00 zł

Literaturoznawstwo (4)

Andrzej Kopacki, Rozmowa o drzewach 19,05 zł 20,00 zł
Agnieszka Paterska-Kubacka, Bajka chińska i bajka europejska. Analiza porównawcza wybranych motywów 25,71 zł 27,00 zł
Marta Wesołowska, Muzyka i muzyczność prozy japońskiej okresu Heian (794–1192) 26,67 zł 28,00 zł
Claudia Snochowska-Gonzalez , Wolność i pisanie. Dorota Masłowska i Andrzej Stasiuk w postkolonialnej Polsce 19,05 zł 20,00 zł

Mediologia (4)

Anna Mikonis, Poetycki kinematograf. Nurt artystyczny w kinie litewskim 23,81 zł 25,00 zł
(ENS) Siegfried Zielinski, Archeologia mediów 52,38 zł 55,00 zł
(ENS) Régis Debray, Wprowadzenie do mediologii 39,05 zł 41,00 zł
(ENS) Anne Friedberg, Wirtualne okno. Od Albertiego do microsoftu 61,90 zł 65,00 zł

Nasze serie / Biblioteka Myśli Socjologicznej (11)

Pierre Bourdieu, Męska dominacja 18,10 zł 19,00 zł
Émile Durkheim, Samobójstwo. Studium z socjologii 25,00 zł 25,00 zł
Pierre Bourdieu, Medytacje pascaliańskie 27,62 zł 29,00 zł
Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld, Hans Zeisel, Bezrobotni Marienthalu 14,29 zł 15,00 zł
Raymond Boudon, Efekt odwrócenia. Niezamierzone skutki działań społecznych 26,67 zł 28,00 zł
Georg Simmel, Pisma socjologiczne 24,76 zł 26,00 zł
Hans Joas, Powstawanie wartości 26,67 zł 28,00 zł
Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów 50,48 zł 53,00 zł
Bruno Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej 27,62 zł 29,00 zł
Alain Touraine, Po kryzysie 26,67 zł 28,00 zł
Stefan Czarnowski, Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905-1937); Lettres à Henri Hubert et à Marcel Mauss (1905-1937) 34,29 zł 36,00 zł

Nasze serie / Biblioteka Polonijna (4)

Janusz Mucha, Codzienność i odświętność. Polonia w South Band 8,57 zł 9,00 zł
Ethnicity. Culture. City. Polish-Americans in the USA: Cultural Aspects of Urban Life in Comparative Perspective, 1880-1940 13,33 zł 14,00 zł
Dariusz Stola, Nadzieja i zagłada. Ignacy Schwarzbart – żydowski przedstawiciel w Radzie Narodowej RP (1940-1945) 8,57 zł 9,00 zł
Piotr Horbatowski, W szponach polityki. Polskie życie teatralne w Kijowie 1919-1938 15,24 zł 16,00 zł

Nasze serie / Chcemy Wiedzieć (6)

Jacques Le Goff, O średniowieczu 11,43 zł 12,00 zł
Jacques Duquesne, O Bogu 11,43 zł 12,00 zł
Emmanuelle Huisman-Perrin, O śmierci 11,43 zł 12,00 zł
Nicole Bacharan, Dominique Simonnet, O miłości 11,43 zł 12,00 zł
Stéphane Leroy i Patricia Lucas, O rozwodzie 11,43 zł 12,00 zł
Jérôme Clément, O kulturze 11,43 zł 12,00 zł

Nasze serie / Disciplinae (8)

Patrick Pharo, Moralność a socjologia. Sens i wartości między naturą i kulturą 18,10 zł 19,00 zł
David Howarth, Dyskurs 20,95 zł 22,00 zł
Nathalie Heinich, Socjologia sztuki 21,90 zł 23,00 zł
Baudoin Dupret, Prawo w naukach społecznych 27,62 zł 29,00 zł
(ENS) Bruno Ollivier, Nauki o komunikacji. Teoria i praktyka 45,71 zł 48,00 zł
(ENS) Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze 49,52 zł 52,00 zł
(ENS) Gérard Raulet, Filozofia niemiecka po 1945 49,52 zł 52,00 zł
(ENS) Éric Maigret, Socjologia komunikacji i mediów 45,71 zł 48,00 zł

Nasze serie / Encyklopedia socjologii (6)

Encyklopedia socjologii, t. 1: A-J 76,19 zł 80,00 zł
Encyklopedia socjologii, t. 2: K-N 85,71 zł 90,00 zł
Encyklopedia socjologii, t. 3: O-R 90,48 zł 95,00 zł
Encyklopedia socjologii, t. 4: S-Ż 95,24 zł 100,00 zł
Encyklopedia socjologii. Suplement 104,76 zł 110,00 zł
Encyklopedia socjologii. Indeksy 42,86 zł 45,00 zł

Nasze serie / Horyzonty Cywilizacji (9)

Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji 37,14 zł 39,00 zł
Michel Pastoureau, Średniowieczna gra symboli 23,81 zł 25,00 zł
Jean-Claude Schmitt, Gest w średniowiecznej Europie 33,33 zł 35,00 zł
Mona Ozouf, Święto rewolucyjne 1789-1799 25,71 zł 27,00 zł
Benedetta Craveri, Złoty wiek konwersacji 37,14 zł 39,00 zł
Joachim Bouflet, Historia cudów. Od średniowiecza do dziś 31,43 zł 33,00 zł
Shmuel N. Eisenstadt, Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji 46,67 zł 49,00 zł
Jean-Claude Bologne, Historia uwodzenia. Od Antyku do dziś 34,29 zł 36,00 zł
Marian Golka, Cywilizacja współczesna i globalne problemy 26,67 zł 28,00 zł

Nasze serie / Książki Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (46)

Michał Jankowski & Andrzej Siemaszko, Administration of Justice in Poland 16,19 zł 17,00 zł
Elżbieta Holewińska-Łapińska, Adopcje zagraniczne w praktyce polskich sądów 14,29 zł 15,00 zł
Atlas przestępczości w Polsce 2 26,67 zł 28,00 zł
Atlas przestępczości w Polsce 3 33,33 zł 35,00 zł
Jan Brol, Depozyty sądowe. Praktyka sądowa. Wnioski de lege ferenda 17,14 zł 18,00 zł
Roman Trzaskowski, Działalność statutowa a działalność gospodarcz fundacji - prawo i praktyka 22,86 zł 24,00 zł
Jacek Sadomski, Konflikt zasad - ochrona dóbr osobistych a wolność prasy 6,00 zł 6,00 zł
Maciej Domański, Orzekanie przepadku świadczenia "niegodziwego" (art. 412 k.c.) 14,29 zł 15,00 zł
Elżbieta Holewińska-Łapińska, Orzekanie separacji 18,10 zł 19,00 zł
Edward Warzocha, Postępowanie zabezpieczające. Komentarz do art. 730-757 k.p.c. 16,19 zł 17,00 zł
Konrad Buczkowski i Michał Wojtaszek, Pranie pieniędzy 17,14 zł 18,00 zł
Marek Safjan, Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny 16,19 zł 17,00 zł
Prawo w działaniu, t. 1: Sprawy cywilne 14,29 zł 15,00 zł
Prawo w działaniu, t. 2: Przewlekłość postępowania sądowego 14,29 zł 15,00 zł
Prawo w działaniu, t. 3: Sprawy karne 14,29 zł 15,00 zł
Prawo w działaniu, t. 4: Sprawy cywilne 14,29 zł 15,00 zł
Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 1: Prawo spółek 11,43 zł 12,00 zł
Stanisław Przyjemski, Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 2: Prawo karne 8,57 zł 9,00 zł
Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 3: Dokumenty karne, cz. 1 16,19 zł 17,00 zł
Aleksander Chłopecki i Marcin Dyl, Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 4: Rynek kapitałowy 16,19 zł 17,00 zł
Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 6: Dokumenty karne, cz. 2 27,62 zł 29,00 zł
Teodor Szymanowski, Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce 7,62 zł 8,00 zł
Przestępczość gospodarcza. Doświadczenia europejskie i amerykańskie 8,57 zł 9,00 zł
Zbigniew Skarżyński, Bójka i pobicie w polskim prawie karnym 7,62 zł 8,00 zł
Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary; Mediation. Juvenile Offender – Victim (książka dwujęzyczna) 22,86 zł 24,00 zł
Tymczasowe aresztowanie 7,62 zł 8,00 zł
Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 5: Prawo gospodarcze 18,10 zł 19,00 zł
Jan Brol, Marek Safjan, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Raport z badań 7,62 zł 8,00 zł
Niemieckie prawo insolwencyjne 7,62 zł 8,00 zł
Standardy prawne Rady Europy, t. 1: Prawo rodzinne 8,57 zł 9,00 zł
Standardy prawne Rady Europy, t. 2: Prawo cywilne 8,57 zł 9,00 zł
Standardy prawne Rady Europy, t. 3: Prawo karne 14,29 zł 15,00 zł
Standardy prawne Rady Europy, t. 5: Prawo gospodarcze 14,29 zł 15,00 zł
Jan Brol, Prawo upadłościowe w świetle praktyki sądowej. Stan prawny na dzień 1 marca 1995 8,57 zł 9,00 zł
Jan Brol, Spółki prawa handlowego. Stan prawny na dzień 1 września 1993 7,62 zł 8,00 zł
Andrzej Siemaszko, Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nierejestrowana w Polsce i na świecie 26,67 zł 28,00 zł
Konrad Buczkowski i Michał Wojtaszek, Przestępstwa gospodarcze w praktyce prokuratorskiej i sądowej 8,57 zł 9,00 zł
Prawo w działaniu, t. 5: Sprawy karne 14,29 zł 15,00 zł
Prawo w działaniu. t. 6: Sprawy cywilne 16,19 zł 17,00 zł
Atlas przestępczości w Polsce 4 37,14 zł 39,00 zł
Standardy prawne Rady Europy, t. 4: Sądownictwo. Organizacja - postępowanie - orzekanie 14,29 zł 15,00 zł
Crime and Law Enforcement In Poland on the Threshold of the 21st Century 22,86 zł 24,00 zł
Prawo w działaniu, t. 7: Sprawy cywilne 21,90 zł 23,00 zł
Prawo w działaniu, t. 8: Sprawy karne 21,90 zł 23,00 zł
Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej 37,14 zł 39,00 zł
Atlas przestępczości w Polsce 5 41,90 zł 44,00 zł

Nasze serie / Kultury Mediów (5)

(ENS) Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa 37,14 zł 39,00 zł
(ENS) Siegfried Zielinski, Archeologia mediów 52,38 zł 55,00 zł
(ENS) Régis Debray, Wprowadzenie do mediologii 39,05 zł 41,00 zł
(ENS) Piotr Zawojski, Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów 39,05 zł 41,00 zł
(ENS) Anne Friedberg, Wirtualne okno. Od Albertiego do microsoftu 61,90 zł 65,00 zł

Nasze serie / Kultury Penalne (3)

Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności 21,90 zł 23,00 zł
Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej 25,71 zł 27,00 zł
Z dziejów afektu penalnego 30,48 zł 32,00 zł

Nasze serie / Ludzie i ... (7)

Michel Pastoureau, Diabelska materia. Historia pasków i tkanin w paski 15,24 zł 16,00 zł
Georg Simmel, Most i drzwi. Wybór esejów 17,14 zł 18,00 zł
Georges Dumézil, Bogowie Germanów. Szkice o kształtowaniu się religii skandynawskiej 14,29 zł 15,00 zł
Philippe Ariès, Rozważania o historii śmierci 18,10 zł 19,00 zł
Marc Bloch, Dziwna klęska 22,86 zł 24,00 zł
Jacques Le Goff, Niezwykli bohaterowie i cudowne budowle średniowiecza 22,86 zł 24,00 zł
Michel Pastoureau, Niebieski. Historia koloru 26,67 zł 28,00 zł

Nasze serie / Portrety (2)

Dirk Kaesler, Weber. Życie i dzieło 37,14 zł 39,00 zł
Steven Lukes, Durkheim. Życie i dzieło 54,29 zł 57,00 zł

Nasze serie / Prolegomena (8)

(ENS) Marek J. Siemek, Hegel i filozofia, seria TERMINUS, t. 15, br. 11,43 zł 12,00 zł
(ENS) Wilhelm G. Jacobs, Czytanie Schellinga 20,95 zł 22,00 zł
(ENS) Ralf Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie 28,57 zł 30,00 zł
(ENS) Natalie Depraz, Zrozumieć fenomenologię. Praktyka konkretu 38,10 zł 40,00 zł
(ENS) Albert Zimmermann, Czytanie Tomasza 41,90 zł 44,00 zł
(ENS) Patrick Savidan, Wielokulturowość 22,86 zł 24,00 zł
(ENS) Lambert Wiesing, Sztuczna obecność. Studia z filozofii obrazu 35,24 zł 37,00 zł
(ENS) Alexandre Dupeyrix, Zrozumieć Habermasa 40,00 zł 42,00 zł

Nasze serie / Terminus (74)

(ENS) Odo Marquard, Aesthetica i anaesthetica. Rozważania filozoficzne, seria TERMINUS, t. 46 34,29 zł 36,00 zł
(ENS) Wojciech Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie 1. Społeczeństwo zakłamane, seria TERMINUS, t. 43 40,00 zł 42,00 zł
(ENS) Wojciech Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie 2. Kłamstwo jako metoda, seria TERMINUS, t. 44 45,71 zł 48,00 zł
(ENS) Eduard Picker, Godność człowieka a życie ludzkie, seria TERMINUS, t. 45, br. 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Robert Spaemann, Granice. O etycznym wymiarze działania, seria TERMINUS, t. 40, br. 35,24 zł 37,00 zł
Bruce Ackerman, Przyszłość rewolucji liberalnej, seria TERMINUS, t. 11 9,52 zł 10,00 zł
(ENS) Peter Berger, Rewolucja kapitalistyczna. Pięćdziesiąt tez o dobrobycie, równości i wolności, seria TERMINUS, t. 5, br. 13,33 zł 14,00 zł
(ENS) Hans Michael Baumgartner, Rozum skończony. Ku rozumieniu filozofii przez siebie samą, seria TERMINUS, t. 7, br. 14,29 zł 15,00 zł
(ENS) Andrzej Maciej Kaniowski, Supererogacja. Zagubiony wymiar etyki, seria TERMINUS, t. 16, br. 15,24 zł 16,00 zł
(ENS) Franz von Kutschera, Wielkie pytania, seria TERMINUS, t. 42, br. 34,29 zł 36,00 zł
(ENS) Franz von Kutschera, Wielkie pytania, seria TERMINUS, t. 42 46,00 zł 46,00 zł
(ENS) Hermann Morchen, Władza i panowanie u Heideggera i Adorna , seria TERMINUS, t. 18, br. 15,24 zł 16,00 zł
(ENS) Ernst Tugendhat, Wykłady o etyce, seria TERMINUS, t. 36, br. 38,10 zł 40,00 zł
(ENS) Hans Lenk , Filozofia pragmatycznego interpretacjonizmu. Filozofia pomiędzy nauką a praktyką, seria TERMINUS, t. 4, br. 8,57 zł 9,00 zł
(ENS) Wolf Lepenies, Niebezpieczne powinowactwa z wyboru. Eseje na temat historii nauki, seria TERMINUS, t. 10, br. 8,57 zł 9,00 zł
(ENS) Joachim Wehler, Zarys racjonalnego obrazu świata, seria TERMINUS, t. 13, br. 11,43 zł 12,00 zł
(ENS) Marek J. Siemek, Hegel i filozofia, seria TERMINUS, t. 15, br. 11,43 zł 12,00 zł
(ENS) Ernst Tugendhat, Bycie. Prawda. Rozprawy filozoficzne, seria TERMINUS, t. 17, br. 15,24 zł 16,00 zł
(ENS) Dieter Birnbacher, Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, seria TERMINUS, t. 19, br. 20,00 zł 21,00 zł
(ENS) Jerzy Kmita, Wymykanie się uniwersaliom, seria TERMINUS, t. 20, br. 18,10 zł 19,00 zł
Pierre Bourdieu i Loic J. D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, seria TERMINUS, t. 21, br. 24,76 zł 26,00 zł
(ENS) Dieter Birnbacher, Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, seria TERMINUS, t. 19 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Hermann Morchen, Władza i panowanie u Heideggera i Adorna, seria TERMINUS, t. 18 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Jerzy Kmita, Wymykanie się uniwersaliom, seria TERMINUS, t. 20 25,71 zł 27,00 zł
Pierre Bourdieu i Loic J. D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, seria TERMINUS, t. 21 31,43 zł 33,00 zł
(ENS) Herbert Schnädelbach, Rozum i historia, seria TERMINUS, t. 24, br. 20,95 zł 22,00 zł
(ENS) Herbert Schnädelbach, Rozum i historia, seria TERMINUS, t. 24 28,57 zł 30,00 zł
(ENS) Herbert Schnädelbach, Próba rehabilitacji "animal rationale", seria TERMINUS, t. 25, br. 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Herbert Schnädelbach, Próba rehabilitacji "animal rationale", seria TERMINUS, t. 25 34,29 zł 36,00 zł
(ENS) Ryszard Panasiuk, Przyroda. Człowiek. Polityka, seria TERMINUS, t. 26, br. 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Ryszard Panasiuk, Przyroda. Człowiek. Polityka, seria TERMINUS, t. 26 34,29 zł 36,00 zł
(ENS) Marek J. Siemek, Wolność, rozum, intersubiektywność, seria TERMINUS, t. 27, br. 29,52 zł 31,00 zł
(ENS) Gernot Böhme, Filozofia i estetyka przyrody, seria TERMINUS, t. 28, br. 20,00 zł 21,00 zł
(ENS) Gernot Böhme, Filozofia i estetyka przyrody, seria TERMINUS, t. 28 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Bernhard Waldenfels , Topografia obcego: Studia z fenomenologii obcego, seria TERMINUS, t. 29 37,14 zł 39,00 zł
(ENS) Manfred Frank, Świadomość siebie i poznanie siebie, seria TERMINUS, t. 30, br. 29,52 zł 31,00 zł
(ENS) Manfred Sommer, Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia, seria TERMINUS, t. 32, br. 34,29 zł 36,00 zł
(ENS) Jürgen Habermas, Od wrażenia zmysłowego do symbolicznego wyrazu, seria TERMINUS, t. 33, br. 18,10 zł 19,00 zł
(ENS) Josef Mitterer, Ucieczka z dowolności, seria TERMINUS, t. 34, br. 15,24 zł 16,00 zł
(ENS) Josef Simon, Filozofia znaku, seria TERMINUS, t. 35, br. 33,33 zł 35,00 zł
(ENS) Rudigeg Bubner, Doświadczenie estetyczne, seria TERMINUS, t. 38, br. 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Rudiger Bubner, Doświadczenie estetyczne, seria TERMINUS, t. 38 34,29 zł 36,00 zł
(ENS) Robert Spaemann, Granice. O etycznym wymiarze działania, seria TERMINUS, t. 40 42,86 zł 45,00 zł
(ENS) Karl Heinz Bohrer, Nagłość. Chwila estetycznego pozoru, seria TERMINUS, t. 41, br. 30,48 zł 32,00 zł
(ENS) Wojciech Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie - 1. Społeczeństwo zakłamane, seria TERMINUS, t. 43, br. 33,33 zł 35,00 zł
(ENS) Wojciech Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie - 2. Kłamstwo jako metoda, seria TERMINUS, t. 44, br. 38,10 zł 40,00 zł
(ENS) Eduard Picker, Godność człowieka a życie ludzkie, seria TERMINUS, t. 45 34,29 zł 36,00 zł
(ENS) Odo Marquard, Aesthetica i anaesthetica. Rozważania filozoficzne, seria TERMINUS, t. 46, br. 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Manfred Frank, Świadomość siebie i poznanie siebie, seria TERMINUS, t.30 37,14 zł 39,00 zł
(ENS) Jürgen Habermas, Od wrażenia zmysłowego do symbolicznego wyrazu, seria TERMINUS, t. 33 25,71 zł 27,00 zł
(ENS) Josef Mitterer, Ucieczka z dowolności, seria TERMINUS, t. 34 22,86 zł 24,00 zł
(ENS) Marek J. Siemek, Wolność, rozum, intersubiektywność, seria TERMINUS, t. 27 37,14 zł 39,00 zł
(ENS) Josef Simon, Filozofia znaku, seria TERMINUS, t. 35 40,95 zł 43,00 zł
(ENS) Manfred Sommer, Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia, seria TERMINUS, t. 32 40,95 zł 43,00 zł
(ENS) Ernst Tugendhat, Wykłady o etyce, seria TERMINUS, t. 36 45,71 zł 48,00 zł
(ENS) Karl Heinz Bohrer, Absolutna teraźniejszość. Semantyka czasu teraźniejszego, seria TERMINUS, t. 31, br. 26,67 zł 28,00 zł
Peter Winch, Idea nauki o społeczeństwie i jej związki z filozofią, seria TERMINUS, t. 6 8,57 zł 9,00 zł
(ENS) Lambert Wiesing, Widzialność obrazu. Historia i perspektywy estetyki formalnej, seria TERMINUS, t. 47, br. 40,00 zł 42,00 zł
(ENS) Helmuth Plessner, Granice wspólnoty. Krytyka radykalizmu społecznego, seria TERMINUS, t. 48 31,43 zł 33,00 zł
(ENS) Lambert Wiesing, Widzialność obrazu. Historia i perspektywy estetyki formalnej, seria TERMINUS, t. 47 46,67 zł 49,00 zł
(ENS) Bernhard Waldenfels, Podstawowe motywy fenomenologii obcego, seria TERMINUS, t. 51 25,71 zł 27,00 zł
(ENS) Bernhard Waldenfels, Podstawowe motywy fenomenologii obcego, seria TERMINUS, t. 51, br. 19,05 zł 20,00 zł
(ENS) Karl Heinz Bohrer, Absolutna teraźniejszość. Semantyka czasu teraźniejszego, seria TERMINUS, t. 31 34,29 zł 36,00 zł
(ENS) Robert Spaemann i Reinhard Löw, Cele naturalne. Dzieje i ponowne odkrycie myślenia teleologicznego, seria TERMINUS, t. 49, br. 40,00 zł 42,00 zł
(ENS) Helmuth Plessner, Granice wspólnoty. Krytyka radykalizmu społecznego, seria TERMINUS, t. 48, br. 25,71 zł 27,00 zł
(ENS) Eva Illouz, Uczucia w dobie kapitalizmu, seria TERMINUS, t. 53 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Andrzej Przyłębski, Etyka w świetle hermeneutyki, seria TERMINUS, t. 54 20,95 zł 22,00 zł
(ENS) Andrzej Półtawski, Po co filozofować? Ingarden — Wojtyła — Skąd i dokąd?, seria TERMINUS, t. 55 40,95 zł 43,00 zł
(ENS) Karol Wojtyła, Filozof i papież. Wybór tekstów, seria TERMINUS, t. 50 42,86 zł 45,00 zł
(ENS) Reinhart Koselleck, Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego, seria TERMINUS, t. 52 57,14 zł 60,00 zł
(ENS) Bernd Witte, Żydowska tradycja i literacka nowoczesność. Heine, Buber, Kafka, Benjamin, seria TERMINUS, t. 56 45,71 zł 48,00 zł
(ENS) Boris Groys, Wprowadzenie do anty-filozofii, seria TERMINUS, t. 57 42,86 zł 45,00 zł
(ENS) Ralf Konersmann, Krytyka kultury, seria TERMINUS, t. 58 26,67 zł 28,00 zł
(ENS) Wojciech Chudy, Refleksje Heglowskie na początek trzeciego tysiąclecia, seria TERMINUS, t. 59 27,62 zł 29,00 zł

Nasze serie / Visiae mundi (8)

(ENS) Robert Muchembled, Dzieje diabła od XII do XX wieku 47,62 zł 50,00 zł
(ENS) Galin Tihanov, Pan i niewolnik. Lukács, Bachtin i idee ich czasów 45,71 zł 48,00 zł
(ENS) Robert Spaemann, Rousseau - człowiek czy obywatel. Dylemat nowożytności 22,86 zł 24,00 zł
(ENS) Robert Spaemann, Kroki poza siebie. Przemówienia i eseje I 49,52 zł 52,00 zł
(ENS) Hans Blumenberg, Praca nad mitem 70,48 zł 74,00 zł
(ENS) Michela Marzano, Oblicza lęku 28,57 zł 30,00 zł
(ENS) Reinhart Koselleck, Warstwy czasu. Studia z metahistorii 48,57 zł 51,00 zł
(ENS) Agnieszka Kampka, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji 35,24 zł 37,00 zł

Politologia (6)

Władysław Baka, U źródeł wielkiej transformacji 16,19 zł 17,00 zł
Stanisław Filipowicz, O władzy grzechu i grzechach władzy. Rozważania o rodowodzie amerykańskiego antyutopizmu 7,62 zł 8,00 zł
Demokracja w obliczu populizmu 21,90 zł 23,00 zł
Jurij Afanasjew, Groźna Rosja 26,67 zł 28,00 zł
Karl Schlögel, Środek leży na Wschodzie. Europa w stadium przejściowym 26,67 zł 28,00 zł
Stéphane Hessel, Czas oburzenia! 8,57 zł 9,00 zł

Prawo (50)

Wojciech Pasko-Porys, Przesłuchiwanie i wywiad 38,10 zł 40,00 zł
Michał Jankowski & Andrzej Siemaszko, Administration of Justice in Poland 16,19 zł 17,00 zł
Elżbieta Holewińska-Łapińska, Adopcje zagraniczne w praktyce polskich sądów 14,29 zł 15,00 zł
Atlas przestępczości w Polsce 2 26,67 zł 28,00 zł
Atlas przestępczości w Polsce 3 33,33 zł 35,00 zł
Jan Brol, Depozyty sądowe. Praktyka sądowa. Wnioski de lege ferenda 17,14 zł 18,00 zł
Roman Trzaskowski, Działalność statutowa a działalność gospodarcz fundacji - prawo i praktyka 22,86 zł 24,00 zł
Jacek Sadomski, Konflikt zasad - ochrona dóbr osobistych a wolność prasy 6,00 zł 6,00 zł
Maciej Domański, Orzekanie przepadku świadczenia "niegodziwego" (art. 412 k.c.) 14,29 zł 15,00 zł
Elżbieta Holewińska-Łapińska, Orzekanie separacji 18,10 zł 19,00 zł
Edward Warzocha, Postępowanie zabezpieczające. Komentarz do art. 730-757 k.p.c. 16,19 zł 17,00 zł
Konrad Buczkowski i Michał Wojtaszek, Pranie pieniędzy 17,14 zł 18,00 zł
Marek Safjan, Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny 16,19 zł 17,00 zł
Prawo w działaniu, t. 1: Sprawy cywilne 14,29 zł 15,00 zł
Prawo w działaniu, t. 2: Przewlekłość postępowania sądowego 14,29 zł 15,00 zł
Prawo w działaniu, t. 3: Sprawy karne 14,29 zł 15,00 zł
Prawo w działaniu, t. 4: Sprawy cywilne 14,29 zł 15,00 zł
Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 1: Prawo spółek 11,43 zł 12,00 zł
Stanisław Przyjemski, Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 2: Prawo karne 8,57 zł 9,00 zł
Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 3: Dokumenty karne, cz. 1 16,19 zł 17,00 zł
Aleksander Chłopecki i Marcin Dyl, Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 4: Rynek kapitałowy 16,19 zł 17,00 zł
Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 6: Dokumenty karne, cz. 2 27,62 zł 29,00 zł
Przestępczość gospodarcza. Doświadczenia europejskie i amerykańskie 8,57 zł 9,00 zł
Zbigniew Skarżyński, Bójka i pobicie w polskim prawie karnym 7,62 zł 8,00 zł
Tomasz Stawecki, Rejestry przedsiębiorców w Europie 8,57 zł 9,00 zł
Wojciech Pasko-Porys, Prawo imigracyjne Stanów Zjednoczonych 13,33 zł 14,00 zł
Tymczasowe aresztowanie 7,62 zł 8,00 zł
Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 5: Prawo gospodarcze 18,10 zł 19,00 zł
Jan Brol, Marek Safjan, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Raport z badań 7,62 zł 8,00 zł
Niemieckie prawo insolwencyjne 7,62 zł 8,00 zł
Standardy prawne Rady Europy, t. 1: Prawo rodzinne 8,57 zł 9,00 zł
Standardy prawne Rady Europy, t. 2: Prawo cywilne 8,57 zł 9,00 zł
Standardy prawne Rady Europy, t. 3: Prawo karne 14,29 zł 15,00 zł
Standardy prawne Rady Europy, t. 5: Prawo gospodarcze 14,29 zł 15,00 zł
Jan Brol, Prawo upadłościowe w świetle praktyki sądowej. Stan prawny na dzień 1 marca 1995 8,57 zł 9,00 zł
Jan Brol, Spółki prawa handlowego. Stan prawny na dzień 1 września 1993 7,62 zł 8,00 zł
Konrad Buczkowski i Michał Wojtaszek, Przestępstwa gospodarcze w praktyce prokuratorskiej i sądowej 8,57 zł 9,00 zł
Prawo w działaniu, t. 5: Sprawy karne 14,29 zł 15,00 zł
Prawo w działaniu. t. 6: Sprawy cywilne 16,19 zł 17,00 zł
Atlas przestępczości w Polsce 4 37,14 zł 39,00 zł
Baudoin Dupret, Prawo w naukach społecznych 27,62 zł 29,00 zł
Crime and Law Enforcement In Poland on the Threshold of the 21st Century 22,86 zł 24,00 zł
Prawo w działaniu, t. 7: Sprawy cywilne 21,90 zł 23,00 zł
Prawo w działaniu, t. 8: Sprawy karne 21,90 zł 23,00 zł
Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej 37,14 zł 39,00 zł
Piotr Winczorek, O państwie, prawie i polityce 18,10 zł 19,00 zł
Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności 21,90 zł 23,00 zł
Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej 25,71 zł 27,00 zł
Z dziejów afektu penalnego 30,48 zł 32,00 zł
Kazimierz Brożek, Standardy etyczne w prawie. Próba systematyzacji 20,00 zł 21,00 zł

Psychologia (1)

Zbigniew Zaborowski, Osobowość Lecha Wałęsy 7,62 zł 8,00 zł

Socjologia (138)

Pierre Bourdieu, Męska dominacja 18,10 zł 19,00 zł
Émile Durkheim, Samobójstwo. Studium z socjologii 25,00 zł 25,00 zł
Pierre Bourdieu, Medytacje pascaliańskie 27,62 zł 29,00 zł
Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld, Hans Zeisel, Bezrobotni Marienthalu 14,29 zł 15,00 zł
Raymond Boudon, Efekt odwrócenia. Niezamierzone skutki działań społecznych 26,67 zł 28,00 zł
Georg Simmel, Most i drzwi. Wybór esejów 17,14 zł 18,00 zł
Patrick Pharo, Moralność a socjologia. Sens i wartości między naturą i kulturą 18,10 zł 19,00 zł
Stanisław Andreski, Czarnoksięstwo w naukach społecznych 20,95 zł 22,00 zł
Alina Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej 18,10 zł 19,00 zł
Hubert Czachowski, Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi. Studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce 16,19 zł 17,00 zł
Elżbieta Hałas, Symbole w interakcji 20,95 zł 22,00 zł
Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku 47,62 zł 50,00 zł
Urszula Jarecka, Świat wideoklipu 17,14 zł 18,00 zł
Polska. Ale jaka? 17,14 zł 18,00 zł
Wygrani i przegrani polskiej transformacji 18,10 zł 19,00 zł
Ireneusz Krzemiński i Paweł Śpiewak, Druga rewolucja w małym mieście. Zmiana ustrojowa w oczach mieszkańców Mławy i Szczecinka 18,10 zł 19,00 zł
Michał Kaczmarczyk, Wstęp do socjologicznej teorii własności 18,10 zł 19,00 zł
Jean-Claude Kaufmann, Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu 21,90 zł 23,00 zł
Inny - Obcy - Wróg 8,57 zł 9,00 zł
Krzysztof Olechnicki, Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych 22,86 zł 24,00 zł
Radosław Sojak i Daniel Wicenty, Zagubiona rzeczywistość. O społecznym konstruowaniu niewiedzy 16,19 zł 17,00 zł
Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii 34,29 zł 36,00 zł
Radosław Tyrała, O jeden takson za dużo. Rasa jako kategoria społecznie problematyczna 12,38 zł 13,00 zł
Grażyna Woroniecka, Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia 11,43 zł 12,00 zł
Spotkania z utopią w XXI wieku 16,19 zł 17,00 zł
Bruce Ackerman, Przyszłość rewolucji liberalnej, seria TERMINUS, t. 11 9,52 zł 10,00 zł
Pierre Bourdieu i Loic J. D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, seria TERMINUS, t. 21, br. 24,76 zł 26,00 zł
Pierre Bourdieu i Loic J. D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, seria TERMINUS, t. 21 31,43 zł 33,00 zł
Włodzimierz Adam Brodniak, Choroba psychiczna w świadomości społecznej 16,19 zł 17,00 zł
Encyklopedia socjologii, t. 1: A-J 76,19 zł 80,00 zł
Encyklopedia socjologii, t. 2: K-N 85,71 zł 90,00 zł
Encyklopedia socjologii, t. 3: O-R 90,48 zł 95,00 zł
Encyklopedia socjologii, t. 4: S-Ż 95,24 zł 100,00 zł
Encyklopedia socjologii. Suplement 104,76 zł 110,00 zł
Encyklopedia socjologii. Indeksy 42,86 zł 45,00 zł
Henryk Banaszak i Leszek Rowicki, Pamięć, wiedza, wyobraźnia 17,14 zł 18,00 zł
Małgorzata Jacyno, Alina Szulżycka, Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata 14,29 zł 15,00 zł
Andrzej Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologicznoprawne, br. 21,90 zł 23,00 zł
Andrzej Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologicznoprawne, tw. 27,62 zł 29,00 zł
Leszek Korporowicz, Tworzenie sensu. Język. Kultura. Komunikacja 6,67 zł 7,00 zł
Młodzież szkolna o rynku i demokracji 16,19 zł 17,00 zł
Czy Polacy są antysemitami? Wyniki badania sondażowego 12,00 zł 12,00 zł
Ireneusz Krzemiński, Solidarność - projekt polskiej demokracji 8,57 zł 9,00 zł
Paweł Kuczyński i in., W poszukiwaniu ruchu społecznego. Wokół socjologii Alaina Touraine'a 7,62 zł 8,00 zł
Kultura narodowa i polityka 21,90 zł 23,00 zł
Wojciech Modzelewski, Pacyfizm. Wzory i naśladowcy 20,95 zł 22,00 zł
Małgorzta Molęda-Zdziech, Obecna nieobecność. Aktorski bojkot telewizji i radia w stanie wojennym 8,57 zł 9,00 zł
Kultura dominująca jako kultura obca. Mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce 16,19 zł 17,00 zł
Gość w dom. Studenci z krajów Trzeciego Świata w Polsce 7,62 zł 8,00 zł
Ewa Nowicka i Małgorzata Majewska, Obcy u siebie. Luteranie warszawscy. 7,62 zł 8,00 zł
Krzysztof Olechnicki, New Age. Kościół wobec wyzwania Wodnika 8,57 zł 9,00 zł
Andrzej Rychard, Władza i interesy w gospodarce polskiej u progu lat osiemdziesiątych 7,62 zł 8,00 zł
Jerzy J. Smolicz, Współkultury Australii 17,14 zł 18,00 zł
Róża wiatrów Europy. O środkowoeuropejskiej tożsamości kulturowej 11,43 zł 12,00 zł
Dagmara Jaszewska, Nasza niedojrzała kultura. Postmodernizm inspirowany Gombrowiczem 14,29 zł 15,00 zł
Tomasz Szlendak, Architektonika romansu. O społecznej naturze miłości erotycznej 21,90 zł 23,00 zł
Przeciw biedzie. Programy, pomysły, inicjatywy 17,14 zł 18,00 zł
Grażyna Woroniecka, Działanie polityczne. Próba socjologii interpretatywnej 18,10 zł 19,00 zł
Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Hermeneutyczne inspiracje 8,57 zł 9,00 zł
Naznaczeni i napiętnowani. O wykluczeniu politycznym 16,19 zł 17,00 zł
Janusz Mucha, Codzienność i odświętność. Polonia w South Band 8,57 zł 9,00 zł
Ethnicity. Culture. City. Polish-Americans in the USA: Cultural Aspects of Urban Life in Comparative Perspective, 1880-1940 13,33 zł 14,00 zł
Marek M. Kamiński, Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia 28,57 zł 30,00 zł
Europa w działaniu. O szansach i zagrożeniach dla projektu europejskiego 18,10 zł 19,00 zł
Peter Winch, Idea nauki o społeczeństwie i jej związki z filozofią, seria TERMINUS, t. 6 8,57 zł 9,00 zł
Feliks Gross, Koczownictwo. Studia nad nomadyzmem i nad wpływem tegoż na społeczeństwo, ustrój i prawo 26,67 zł 28,00 zł
Georg Simmel, Pisma socjologiczne 24,76 zł 26,00 zł
Maciej Gdula, Trzy dyskursy miłosne 14,29 zł 15,00 zł
Myśli Leona Petrażyckiego, zebrał, ułożył i wstępem poprzedził Andrzej Kojder 14,29 zł 15,00 zł
Andrzej Kojder, Anegdoty, limeryki, epifanie o socjologii i socjologach 11,43 zł 12,00 zł
Diego Gambetta, Mafia sycylijska. Prywatna ochrona jako biznes 26,67 zł 28,00 zł
Federico Varese, Mafia rosyjska. Prywatna ochrona w nowej gospodarce rynkowej 23,81 zł 25,00 zł
Maria Jarosz, Obyś żył w ciekawych czasach. Fakty, wydarzenia, anegdoty 17,14 zł 18,00 zł
Hans Joas, Powstawanie wartości 26,67 zł 28,00 zł
Nathalie Heinich, Socjologia sztuki 21,90 zł 23,00 zł
Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji? 21,90 zł 23,00 zł
Jean-Claude Kaufmann, Wywiad rozumiejący 18,10 zł 19,00 zł
Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów 50,48 zł 53,00 zł
Baudoin Dupret, Prawo w naukach społecznych 27,62 zł 29,00 zł
Tożsamość miejsca i ludzi. Gdańszczanie i ich miasto w perspektywie historyczno-socjologicznej 20,95 zł 22,00 zł
Anna Matuchniak-Krasuska, Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu 20,00 zł 21,00 zł
Dirk Kaesler, Weber. Życie i dzieło 37,14 zł 39,00 zł
Janusz Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne 21,90 zł 23,00 zł
Podziały klasowe i nierówności społeczne 27,62 zł 29,00 zł
Antoni Sułek, Obrazy z życia socjologii w Polsce 25,71 zł 27,00 zł
O wspólnocie obywatelskiej w cieniu kapitalizmu 14,29 zł 15,00 zł
Émile Durkheim, Samobójstwo. Studium z socjologii 43,81 zł 46,00 zł
Michał Roch Kaczmarczyk, Nieposłuszeństwo obywatelskie a pojęcie prawa 27,62 zł 29,00 zł
Bruno Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej 27,62 zł 29,00 zł
Łukasz Afeltowicz, Laboratoria w działaniu. Innowacja technologiczna w świetle antropologii nauki 18,10 zł 19,00 zł
Teoria społeczna. Podręcznik 34,29 zł 36,00 zł
Danielle Zwarthoed, Zrozumieć biedę. John Rawls - Amartya Sen 16,19 zł 17,00 zł
Julien Damon, Wykluczenie 16,19 zł 17,00 zł
Jean-Claude Kaufmann, Niezwykła historia szczęśliwej miłości 22,86 zł 24,00 zł
Steven Lukes, Durkheim. Życie i dzieło 54,29 zł 57,00 zł
Irving Cemil Schick, Seksualność Orientu. Eros i przestrzeń 31,43 zł 33,00 zł
Instytucje: konflikty i dysfunkcje 23,81 zł 25,00 zł
Jean-Claude Kaufmann, Kiedy Ja jest innym Dlaczego i jak coś się w nas zmienia 26,67 zł 28,00 zł
Alain Touraine, Po kryzysie 26,67 zł 28,00 zł
Howard Schuman, Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych 29,52 zł 31,00 zł
Kulturowo-polityczny AVATAR? Kultura popularna jako obszar konfliktów i wzorów społecznych 22,86 zł 24,00 zł
Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu 24,76 zł 26,00 zł
(ENS) Éric Maigret, Socjologia komunikacji i mediów 45,71 zł 48,00 zł
Współczesne oblicza autorytaryzmu 18,10 zł 19,00 zł
Polska europejska czy narodowa? 17,14 zł 18,00 zł
Anna Kowalska, Nowy odbiorca? Przemiany obrazu odbiorcy w wybranych koncepcjach współczesnej kultury 21,90 zł 23,00 zł
Marta Danecka, Partycypacja wykluczonych. Wyzwanie dla polityki społecznej 18,10 zł 19,00 zł
O różnorodności kulturowej w monokulturowej Polsce 22,86 zł 24,00 zł
Jeanne Favret-Saada, Odczynianie uroków 20,95 zł 22,00 zł
Robert Kaczmarek, Bożena Mieszkowska, TOŻSAMOŚĆ. Bo chcę wiedzieć, co ze mną będzie 16,19 zł 17,00 zł
Ossowski z perspektywy półwiecza 20,00 zł 21,00 zł
Dostojny uniwersytet? 18,10 zł 19,00 zł
Stefan Czarnowski, Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905-1937); Lettres à Henri Hubert et à Marcel Mauss (1905-1937) 34,29 zł 36,00 zł
Paweł Żuk, Kultura a polityka. Socjologiczne refleksje o powstawaniu orientacji politycznych w Polsce 28,57 zł 30,00 zł
Przemysław Sadura, Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji 20,00 zł 21,00 zł
Zofia Kinowska, „Można zakasać rękawy”. Aktywność obywatelska kobiet w środowisku lokalnym 20,00 zł 21,00 zł
O kulturze strachu i przemyśle bezpieczeństwa 17,14 zł 18,00 zł
Maria Jarosz & Marek W. Kozak, Eksplozja nierówności? 18,10 zł 19,00 zł
Adam Kęska, Metody opisu statystycznego zmiennych porządkowych 15,24 zł 16,00 zł
Marian Golka, Aparycje współczesności 20,00 zł 21,00 zł
Andrzej Kojder, Podstawy socjologii prawa 25,71 zł 27,00 zł
Andrzej Kojder, Pobocza socjologii 25,71 zł 27,00 zł
Przewodnik socjologiczny po Warszawie 19,05 zł 20,00 zł
Przewodnik socjologiczny po Warszawie, br. 19,05 zł 20,00 zł
Anna Radiukiewicz, Szkoły demokracji? Kształtowanie i rozumienie roli działacza organizacji społeczeństwa obywatelskiego 18,10 zł 19,00 zł
Maria Jarosz i Marek W. Kozak, Poza systemem. Instytucje i społeczeństwo 18,10 zł 19,00 zł
Guillaume Erner, Kozioł ofiarny? Genealogia modelu wyjaśniającego antysemityzm 31,43 zł 33,00 zł
Marian Golka, Podróże, zamyślenia, aluzje 17,14 zł 18,00 zł
Franciszek Stefczyk, Oszczędność, praca, solidarność. Wybór pism 23,81 zł 25,00 zł
Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne 20,95 zł 22,00 zł
Zaufanie społeczne. Teoria – idee – praktyka 26,67 zł 28,00 zł
Magdalena Piłat-Borcuch, Design, designer i metamorfozy miejskie. Studium socjologiczne 26,67 zł 28,00 zł
Izabela Franckiewicz-Olczak, Sztuka interaktywna. Społeczny kontekst odbioru. Perspektywy Ervinga Goffmana a nowe media 24,76 zł 26,00 zł
Problemy społeczne. Między socjologią demaskatorską a polityką społeczną. Księga jubileuszowa dla Kazimierza W. Frieskego 25,71 zł 27,00 zł
Społem 1906-1939. Idea, ludzie, organizacja, Tom 1 - 2 33,33 zł 35,00 zł
Dziecko — in vitro — społeczeństwo. Ujęcie interdyscyplinarne 23,81 zł 25,00 zł
Kamil Miszewski, Zabójcy w więzieniu. Adaptacja więźniów długoterminowych do warunków izolacji 40,00 zł 42,00 zł
W kręgu Spółdzielczego Instytutu Naukowego 1919-1939. Wybór pism 23,81 zł 25,00 zł

Utwory poetyckie (5)

Wilhelm Busch, Maks i Moryc. Opowieść łobuzerska w siedmiu psotach oraz inne rozkoszne wierszyki dla dzieci i dorosłych z obrazkami autora 11,43 zł 12,00 zł
Lewis Carroll, Wyprawa na żmirłacza i inne wiersze 17,14 zł 18,00 zł
Lewis Carroll, Wyprawa na żmirłacza 8,57 zł 9,00 zł
Maria Łoś, Bo mamy tylko czas 8,57 zł 9,00 zł
Pierre Louÿs, Pieśni Bilitis 27,62 zł 29,00 zł

Varia (3)

Juliusz Łukasiewicz, Eksplozja ignorancji 21,90 zł 23,00 zł
Julius Lukasiewicz, Rue Lukasiewicz, Glimpses of a Life 56,19 zł 59,00 zł
René Husson, Philippe Galmiche, Kuchnia średniowieczna. 125 przepisów. 23,81 zł 25,00 zł
Sklep internetowy Shoper.pl